Ring  oss  55 25 40 60

Våre tjenester

Skreddersydde løsninger etter dine behov

Regnskapsføring

 Registrering av bilag
 Regnskapsrapport annen hver måned
 Innsending av oppgaver til skatteetaten via

 Altinn

 Remittering

 Fakturering

Lønn

 Lønnskjøring
 Innsending av terminoppgaver for arb.avg og forskuddstrekk

Årsavslutning

 Avslutning av regnskap med utarbeidelse av årsberetning og ligningspapirer

Fakturering

 Fakturer
 Purre
 Oppfølging av kundereskontro

Remittering

 Lage utkast til betalingsforslag og sende betaling til bank

Rådgivning

 Etablering av selskaper
 Skatt

 Stiftelsesdokumenter

 Vedtekter

Hjemmeside opprettet av